องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดชุมแสง


ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ