องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2558