องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2559