องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง บ.นาชุมแสง หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง บ.นาชุมแสง หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ