องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง


ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ