องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง


ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ.หนองหอยเหนือ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ.หนองหอยเหนือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ