องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง


ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ.นาทุ่งใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ.นาทุ่งใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ