องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการจัดทำ/แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการจัดทำ/แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2561