องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยตาสุข ม.10 บ.หนองหอยเหนือ ต.กุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยตาสุข ม.10 บ.หนองหอยเหนือ ต.กุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2561