องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยลำห้วยเดื่อ ม.18 บ.ทุ่งแลนคา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยลำห้วยเดื่อ ม.18 บ.ทุ่งแลนคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2561