องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง


ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 บ้านโนนชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 บ้านโนนชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ