องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมทำรางระบายน้ำรูปตัว V แบบรางตื้นทั้ง 2 ข้างถนน ม.4 บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมทำรางระบายน้ำรูปตัว V แบบรางตื้นทั้ง 2 ข้างถนน ม.4 บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561