องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงดินลูกรังเป็นบางช่วงบางตอน ม.10 บ.หนองหอยเหนือ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงดินลูกรังเป็นบางช่วงบางตอน ม.10 บ.หนองหอยเหนือ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561