องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลกุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลกุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2561