องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2561