องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ