องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 [ 2 พ.ย. 2561 ]78
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 [ 11 พ.ค. 2561 ]81
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]169
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 3 ม.ค. 2556 ]169
5 รายงานติดตามแผน 2556 [ 1 ม.ค. 2556 ]145
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 7 ก.พ. 2555 ]166