องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]74
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]97
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]98
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 [ 2 พ.ย. 2561 ]94
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 [ 11 พ.ค. 2561 ]97
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]95
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 3 ม.ค. 2556 ]112
8 รายงานติดตามแผน 2556 [ 1 ม.ค. 2556 ]96
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 7 ก.พ. 2555 ]103