องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟปป่าและหมอกควัน ประจำปีงปม.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของอบต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต [ 28 ม.ค. 2562 ]7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารCanonโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล.13 [ 18 ม.ค. 2562 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6 [ 18 ม.ค. 2562 ]11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด. ม.17 [ 18 ม.ค. 2562 ]14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.3 [ 18 ม.ค. 2562 ]12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยหนององ ม.17 [ 18 ม.ค. 2562 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ ม.9 [ 18 ม.ค. 2562 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล.10 [ 18 ม.ค. 2562 ]12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ปูแอสฟัลท์ติก ม.5 [ 14 ม.ค. 2562 ]12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ปูแอสฟัลท์ติก ม.11 [ 14 ม.ค. 2562 ]12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ปูแอสฟัลท์ติก ม.16 [ 14 ม.ค. 2562 ]11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23