องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปา บ้านนาคานหัก ม.1 [ 12 ม.ค. 2565 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.13 [ 12 ม.ค. 2565 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) [ 16 ธ.ค. 2564 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบาบน้ำ คลส บ้านหนองชุมแสง ม.13 [ 8 ธ.ค. 2564 ]24
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับเกรดถนนดินเพื่อการเกษตร ในตำบลกุดชุมแสง [ 8 ธ.ค. 2564 ]18
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]17
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 29 พ.ย. 2564 ]20
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ [ 29 พ.ย. 2564 ]20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 29 พ.ย. 2564 ]15
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล ม.11 [ 25 พ.ย. 2564 ]16
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล ม.8 [ 25 พ.ย. 2564 ]16
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแก ม.5- และบ้านหนองชุมแสง ม.13 [ 25 พ.ย. 2564 ]14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง [ 19 พ.ย. 2564 ]20
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.กุดชุมแสง [ 18 พ.ย. 2564 ]18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับเกรดถนนดินเพื่อการเกษตร ในตำบลกุดชุมแสง [ 17 พ.ย. 2564 ]21
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล ม.10 [ 17 พ.ย. 2564 ]17
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย [ 16 พ.ย. 2564 ]17
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต. ประจำปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]15
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปีงบงประมาณ 2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56