องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าน้ำดื่มบริการประชาชน [ 28 ก.ย. 2563 ]13
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล เบนซิลพ่นยุงลาย [ 24 ก.ย. 2563 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม [ 24 ก.ย. 2563 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่าวัสดุสำนักงาน [ 21 ก.ย. 2563 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดกองขยะ ม.7 [ 21 ก.ย. 2563 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลและถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ ด้านการเกษตรตำบลกุดชุมแสง ปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพด้านการเกษตรตำบลกุดชุมแสง ปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ [ 17 ก.ย. 2563 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะ [ 15 ก.ย. 2563 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร ปี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]7
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร ปี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร ปี2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุคนพิการ เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43