องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 650 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ [ 1 พ.ย. 2562 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด [ 1 ต.ค. 2562 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง) [ 1 ต.ค. 2562 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสันบสนุนปฏืบัติงานธุรการ สาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2562 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับบสนุนปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 ก.ย. 2562 ]9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 ก.ย. 2562 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม [ 13 ก.ย. 2562 ]28
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 11 ก.ย. 2562 ]16
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.ย. 2562 ]14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.ย. 2562 ]17
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการฝังกลบบ่อขยะ ม.7 [ 11 ก.ย. 2562 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร ม.11 [ 10 ก.ย. 2562 ]14
17 แต่งตั้งวิทยากรสำหรับโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% [ 10 ก.ย. 2562 ]12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการฝังกลบบ่อขยะ ม.2 [ 10 ก.ย. 2562 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 10 ก.ย. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33