องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 3 ก.พ. 2563 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการ อินเตอร์เน็ตและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ [ 28 ม.ค. 2563 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 22 ม.ค. 2563 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 22 ม.ค. 2563 ]7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียมGPS [ 22 ม.ค. 2563 ]0
7 กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังลดภาวะโลกร้อน หว่านเมล็ดปอเทืองทำปุ๋ยพืชสดเพิ่มธาตุอาหารใต้ดิน ประจำปี 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]11
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงปม.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม [ 10 ม.ค. 2563 ]11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลัดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]23
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 23 ธ.ค. 2562 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการจุดตรวจปีใหม่ 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มตามโครงการจุดตรวจปีใหม่ 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]21
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างรับรองประชุมสภา [ 19 ธ.ค. 2562 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ [ 19 ธ.ค. 2562 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]36
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างรับรองการตรวจประเมิน [ 11 ธ.ค. 2562 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35