องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1360 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ม.9 [ 23 ก.ย. 2565 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3 [ 22 ก.ย. 2565 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11 [ 22 ก.ย. 2565 ]5
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมราวสะพาน ม.18 [ 19 ก.ย. 2565 ]2
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการขยายผิวจราจรถนน คสล. ม.10 [ 19 ก.ย. 2565 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบข้อบัญญัติแบบประมาณราคา (ปร.4, ปร.5) [ 16 ก.ย. 2565 ]7
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) [ 16 ก.ย. 2565 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบขยะมูลฝอยตกค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]7
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2565 ]0
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2565 ]0
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.ย. 2565 ]0
12 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.3 [ 12 ก.ย. 2565 ]10
13 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.11 [ 12 ก.ย. 2565 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 9 ก.ย. 2565 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) [ 9 ก.ย. 2565 ]8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 256 [ 7 ก.ย. 2565 ]11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าและวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]6
19 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านกุดชุมแสง [ 6 ก.ย. 2565 ]14
20 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านชุมชนพัฒนา [ 6 ก.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68