องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 635 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม [ 13 ก.ย. 2562 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 11 ก.ย. 2562 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.ย. 2562 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.ย. 2562 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการฝังกลบบ่อขยะ ม.7 [ 11 ก.ย. 2562 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร ม.11 [ 10 ก.ย. 2562 ]0
7 แต่งตั้งวิทยากรสำหรับโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% [ 10 ก.ย. 2562 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการฝังกลบบ่อขยะ ม.2 [ 10 ก.ย. 2562 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ย. 2562 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการฝังกลบบ่อขยะ ม.9 [ 9 ก.ย. 2562 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันพ่นยุง [ 4 ก.ย. 2562 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 3 ก.ย. 2562 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน [ 3 ก.ย. 2562 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ย. 2562 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ [ 3 ก.ย. 2562 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32