องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 776 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันพ่นยุง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]93
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]87
323 ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ครั้งที่2) [ 22 ก.พ. 2562 ]97
324 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]119
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]109
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลกุดชุมแสงและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]111
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]105
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]108
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]104
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟปป่าและหมอกควัน ประจำปีงปม.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]102
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]100
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของอบต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]115
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]112
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 1 ก.พ. 2562 ]85
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต [ 28 ม.ค. 2562 ]108
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]102
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]103
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]102
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ8407 [ 22 ม.ค. 2562 ]96
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารCanonโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39