องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 653 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]136
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ อปพร.ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]151
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารประจำทางตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง. ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]127
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท4879 [ 10 พ.ค. 2561 ]123
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 10 พ.ค. 2561 ]123
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]126
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]133
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะหน้าขาว ขนาด 0.75x1.80 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]129
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]121
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเพื่อรับรองคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]129
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 3 พ.ค. 2561 ]125
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]125
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]125
334 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายดินทดน้ำ ลำห้วยหนองฆ้อง ม.15 บ้านใหม่นาดี [ 20 เม.ย. 2561 ]124
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในการป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2561 ]142
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.หนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]136
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]146
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร ถนนคสล.บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]139
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]147
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33