องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 3 ต.ค. 2562 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 20 ก.ย. 2562 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ย. 2562 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ย. 2562 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ย. 2562 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 3 ก.ย. 2562 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 23 ส.ค. 2562 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 20 ส.ค. 2562 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 14 ส.ค. 2562 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 14 ส.ค. 2562 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 14 ส.ค. 2562 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 7 ส.ค. 2562 ]11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]18
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา [ 18 ก.ค. 2562 ]16
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประดับตกแต่ง ตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]18
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]21
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]18
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2562 ]31
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 พ.ค. 2562 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13