องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 530 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 29 ส.ค. 2565 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 29 ส.ค. 2565 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 29 ส.ค. 2565 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะแบบเหมาจ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 15 ส.ค. 2565 ]14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพาหนะแบบเหมาจ่าย โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดป่าสุริยวงค์ [ 15 ส.ค. 2565 ]16
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพาหนะแบบเหมาจ่าย โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดศาลาวรรณ [ 15 ส.ค. 2565 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้าย โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดป่าสุริยวงค์ [ 15 ส.ค. 2565 ]13
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 15 ส.ค. 2565 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 15 ส.ค. 2565 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 15 ส.ค. 2565 ]11
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน [ 8 ส.ค. 2565 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา [ 6 ก.ค. 2565 ]20
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา [ 6 ก.ค. 2565 ]19
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน สพฐ. [ 1 มิ.ย. 2565 ]29
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 มิ.ย. 2565 ]28
16 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]26
17 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]27
18 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]25
19 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 มิ.ย. 2565 ]29
20 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 มิ.ย. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27