องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ปรำจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]17
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนและจัดหาชุดนางรำโครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปีงบระมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]20
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]16
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]15
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 1 ต.ค. 2561 ]14
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2561 ]15
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2561 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 23 ส.ค. 2561 ]25
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 23 ส.ค. 2561 ]26
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 7 ส.ค. 2561 ]24
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]33
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]30
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดโต๊ะอาหารเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ก.ค. 2561 ]30
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]30
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]32
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]30
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก [ 3 ก.ค. 2561 ]30
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 มิ.ย. 2561 ]39
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2561 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9