องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 5 ก.พ. 2562 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ 5 ก.พ. 2562 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 31 ม.ค. 2562 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 31 ม.ค. 2562 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 31 ม.ค. 2562 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]11
17 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2562 ]11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 2 ม.ค. 2562 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]14
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างป้ายโครงการและสายสระพายนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10