องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.9 [ 13 มี.ค. 2562 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.14 [ 13 มี.ค. 2562 ]8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.14 [ 13 มี.ค. 2562 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนการเกษตร ม.9 [ 13 มี.ค. 2562 ]9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.14 [ 13 มี.ค. 2562 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย ม.17 [ 13 มี.ค. 2562 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 มี.ค. 2562 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 6 มี.ค. 2562 ]8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 6 มี.ค. 2562 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 21 ก.พ. 2562 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 21 ก.พ. 2562 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]15
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 5 ก.พ. 2562 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11