องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 501 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการอปพร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุตามโครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนที่สัญจงไป-มา ตามโครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 เม.ย. 2565 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 เม.ย. 2565 ]8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 11 มี.ค. 2565 ]20
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]15
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 7 ก.พ. 2565 ]36
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]38
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างรับรองประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2565 ]36
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ก.พ. 2565 ]42
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ก.พ. 2565 ]40
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ก.พ. 2565 ]39
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ก.พ. 2565 ]40
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก [ 1 ก.พ. 2565 ]35
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26