องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา [ 16 มิ.ย. 2564 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา [ 16 มิ.ย. 2564 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองหอย [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองสะแก [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองสะแก [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 18 พ.ค. 2564 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 18 พ.ค. 2564 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 12 พ.ค. 2564 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 12 พ.ค. 2564 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 12 พ.ค. 2564 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 19 เม.ย. 2564 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 มี.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20