องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 372 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 21 ธ.ค. 2563 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 30 ต.ค. 2563 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 30 ต.ค. 2563 ]9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 30 ต.ค. 2563 ]9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ [ 30 ต.ค. 2563 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง [ 30 ต.ค. 2563 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ [ 30 ต.ค. 2563 ]8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองหอย [ 30 ต.ค. 2563 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [ 30 ต.ค. 2563 ]9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองสะแก [ 30 ต.ค. 2563 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 30 ต.ค. 2563 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 30 ต.ค. 2563 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 30 ต.ค. 2563 ]9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 30 ต.ค. 2563 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมประดับตกแต่งสถานที่โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]21
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]16
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]16
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 26 ต.ค. 2563 ]13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสายสะพายหนูน้อยนพมาศโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 26 ต.ค. 2563 ]17
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19