องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬ อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]1
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 19 เม.ย. 2562 ]1
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 19 เม.ย. 2562 ]1
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 19 เม.ย. 2562 ]2
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา [ 17 เม.ย. 2562 ]1
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 17 เม.ย. 2562 ]1
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]1
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]1
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]1
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]1
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]2
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.9 [ 13 มี.ค. 2562 ]1
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.14 [ 13 มี.ค. 2562 ]1
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.14 [ 13 มี.ค. 2562 ]2
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนการเกษตร ม.9 [ 13 มี.ค. 2562 ]1
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินถนนการเกษตร ม.14 [ 13 มี.ค. 2562 ]1
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย ม.17 [ 13 มี.ค. 2562 ]1
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 มี.ค. 2562 ]1
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 6 มี.ค. 2562 ]1
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 6 มี.ค. 2562 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20