องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]119
182 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างป้ายโครงการและสายสระพายนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]119
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]114
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 14 พ.ย. 2561 ]117
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 14 พ.ย. 2561 ]122
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 14 พ.ย. 2561 ]120
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ [ 1 พ.ย. 2561 ]117
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ [ 1 พ.ย. 2561 ]114
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองหอย [ 1 พ.ย. 2561 ]111
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [ 1 พ.ย. 2561 ]115
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองสะแก [ 1 พ.ย. 2561 ]113
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 1 พ.ย. 2561 ]120
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 พ.ย. 2561 ]123
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 พ.ย. 2561 ]113
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 1 พ.ย. 2561 ]110
196 ปรกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ปรำจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]100
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนและจัดหาชุดนางรำโครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปีงบระมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]125
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]98
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]108
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]108
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18