องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 1 ต.ค. 2561 ]106
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2561 ]96
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2561 ]106
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 23 ส.ค. 2561 ]150
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 23 ส.ค. 2561 ]154
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 7 ส.ค. 2561 ]141
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]159
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]173
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดโต๊ะอาหารเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ก.ค. 2561 ]151
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]150
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]157
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]159
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก [ 3 ก.ค. 2561 ]147
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 มิ.ย. 2561 ]172
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2561 ]153
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]159
217 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาคานหัก ม.1 [ 18 พ.ค. 2561 ]171
218 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านใหม่นาดี ม.15 [ 18 พ.ค. 2561 ]164
219 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านชุมชนพัฒนา ม.11 [ 18 พ.ค. 2561 ]180
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 18 พ.ค. 2561 ]153
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18