องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 21 ก.พ. 2562 ]1
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 21 ก.พ. 2562 ]1
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]1
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]1
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]1
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 5 ก.พ. 2562 ]1
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ 5 ก.พ. 2562 ]2
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]1
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]1
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 31 ม.ค. 2562 ]1
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 31 ม.ค. 2562 ]1
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]1
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 31 ม.ค. 2562 ]1
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]1
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]1
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]1
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]1
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]1
219 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2562 ]1
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 2 ม.ค. 2562 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20