องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]1
222 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างป้ายโครงการและสายสระพายนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]1
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]1
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 14 พ.ย. 2561 ]1
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 14 พ.ย. 2561 ]1
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 14 พ.ย. 2561 ]1
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ [ 1 พ.ย. 2561 ]1
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ [ 1 พ.ย. 2561 ]1
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองหอย [ 1 พ.ย. 2561 ]1
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [ 1 พ.ย. 2561 ]1
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองสะแก [ 1 พ.ย. 2561 ]1
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 1 พ.ย. 2561 ]1
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 พ.ย. 2561 ]1
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 พ.ย. 2561 ]1
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 1 พ.ย. 2561 ]1
236 ปรกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ปรำจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]1
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนและจัดหาชุดนางรำโครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปีงบระมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]1
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]1
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]1
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2561 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20