องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 372 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]167
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]181
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดโต๊ะอาหารเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ก.ค. 2561 ]156
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]158
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]164
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]165
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก [ 3 ก.ค. 2561 ]155
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 มิ.ย. 2561 ]184
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2561 ]159
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
231 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาคานหัก ม.1 [ 18 พ.ค. 2561 ]178
232 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านใหม่นาดี ม.15 [ 18 พ.ค. 2561 ]171
233 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านชุมชนพัฒนา ม.11 [ 18 พ.ค. 2561 ]185
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 18 พ.ค. 2561 ]159
235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 18 พ.ค. 2561 ]169
236 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 17 พ.ค. 2561 ]171
237 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]173
238 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]170
239 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]160
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.คลองชุมแสง ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2561 ]171
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19