องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 372 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ.ทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2561 ]174
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ.โชคอำนวย ม.7 โดยการลงดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]167
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.นาทุ่งใหญ่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]175
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]168
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายดินทดน้ำ ลำห้วยหนองฆ้อง บ.ใหม่นาดี ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]175
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในการป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2561 ]186
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]181
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]174
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]171
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]171
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]184
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา คก.แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]186
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 2 เม.ย. 2561 ]176
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]177
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกีฬา คก.แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]168
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการาแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]167
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.นาสมบรูณ์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]153
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โนนชุมแสง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]165
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จำนวน 2 ช่วง) บ.กุดชุมแสง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]162
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยหนองข้องพร้อมปรับเกรดเกลี่ยดินทำถุนนข้างลำห้วย บ.นาทุ่งใหญ่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19