องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบอนุญาตฆ่าสุกร [ 26 ก.พ. 2561 ]152
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.กุดชุมแสง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]185
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]190
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]192
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรและศูนย์สาชาวัดบ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]186
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]224
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]189
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]200
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร ถนนคสล.บ้านหนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]192
270 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]188
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.โชคอำนวย ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]180
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]183
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]203
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]182
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท [ 2 ก.พ. 2561 ]190
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภาสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]186
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]194
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนชุมแสง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]178
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม ณ ตลาดแตงไทย บ.นาสมบูรณ์ ม.8 [ 1 ก.พ. 2561 ]191
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ใหม่นาดี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]176
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18