องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 2 เม.ย. 2561 ]89
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]89
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกีฬา คก.แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]91
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการาแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]89
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.นาสมบรูณ์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]90
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โนนชุมแสง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]89
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จำนวน 2 ช่วง) บ.กุดชุมแสง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]89
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยหนองข้องพร้อมปรับเกรดเกลี่ยดินทำถุนนข้างลำห้วย บ.นาทุ่งใหญ่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]91
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ.ทุ่งแลนคา ม.18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]90
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]90
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2561 ]89
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร ต.กุดชุมแสง ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]89
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที คก.จัดงานส่งเสิรมผลิตผลทางการเกษตร ต.กุดชุมแสง ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]89
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร ตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงปม.2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]89
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ทุ่งแลนคา ม.18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]90
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์ฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2561 ]90
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 708 [ 9 มี.ค. 2561 ]89
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)และศูนย์สาขาบ้านนาทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2561 ]89
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเมือง บ.หนองแก ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2561 ]90
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ.หนองชุมแสง ม.13 [ 5 มี.ค. 2561 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19