องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดโต๊ะอาหารเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ก.ค. 2561 ]2
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]2
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]2
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]2
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก [ 3 ก.ค. 2561 ]2
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 มิ.ย. 2561 ]2
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2561 ]2
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]2
269 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาคานหัก ม.1 [ 18 พ.ค. 2561 ]2
270 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านใหม่นาดี ม.15 [ 18 พ.ค. 2561 ]2
271 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านชุมชนพัฒนา ม.11 [ 18 พ.ค. 2561 ]2
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 18 พ.ค. 2561 ]2
273 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 18 พ.ค. 2561 ]2
274 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 17 พ.ค. 2561 ]2
275 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]2
276 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]2
277 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]3
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.คลองชุมแสง ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2561 ]2
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ.ทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2561 ]3
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ.โชคอำนวย ม.7 โดยการลงดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]2
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21