องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิมและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 1 ก.พ. 2561 ]177
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]197
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]185
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2561 ]190
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2561 ]190
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2561 ]179
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนง.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2561 ]182
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงปม. 2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]184
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.โชคอำนวย ม.7 [ 22 ม.ค. 2561 ]179
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองลุมพุกใต้ ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2561 ]183
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมในโครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปจป.งปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2561 ]190
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถปรับดิน ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปจป.งปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2561 ]195
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]175
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงเลี้ยงเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]183
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]201
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]183
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองหอยเหนือ ม.10 [ 10 ม.ค. 2561 ]176
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]181
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]163
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอย ม.4 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18