องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ (ตอนกลาง) บ.คลองชุมแสง ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2561 ]90
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบอนุญาตฆ่าสุกร [ 26 ก.พ. 2561 ]89
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบอนุญาตฆ่าสุกร [ 26 ก.พ. 2561 ]90
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.กุดชุมแสง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]89
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]89
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]89
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรและศูนย์สาชาวัดบ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]89
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]91
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]89
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]90
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร ถนนคสล.บ้านหนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]90
292 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]91
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.โชคอำนวย ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]89
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]89
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]91
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]90
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท [ 2 ก.พ. 2561 ]90
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภาสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]89
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]90
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนชุมแสง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19