องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.นาทุ่งใหญ่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]2
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]2
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายดินทดน้ำ ลำห้วยหนองฆ้อง บ.ใหม่นาดี ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]2
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในการป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2561 ]2
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]2
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]2
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]2
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]2
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]2
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา คก.แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]2
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 2 เม.ย. 2561 ]2
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]2
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกีฬา คก.แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการาแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงปม.2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]2
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.นาสมบรูณ์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โนนชุมแสง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จำนวน 2 ช่วง) บ.กุดชุมแสง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยหนองข้องพร้อมปรับเกรดเกลี่ยดินทำถุนนข้างลำห้วย บ.นาทุ่งใหญ่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ.ทุ่งแลนคา ม.18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]2
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21