องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิมและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 1 ก.พ. 2561 ]1
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]1
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]1
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2561 ]1
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2561 ]1
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2561 ]1
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนง.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2561 ]1
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงปม. 2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]1
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.โชคอำนวย ม.7 [ 22 ม.ค. 2561 ]1
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองลุมพุกใต้ ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2561 ]1
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมในโครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปจป.งปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2561 ]1
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถปรับดิน ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปจป.งปม.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2561 ]1
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]1
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงเลี้ยงเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองหอยเหนือ ม.10 [ 10 ม.ค. 2561 ]1
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอย ม.4 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20