องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 30 ต.ค. 2563 ]2
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 30 ต.ค. 2563 ]2
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ [ 30 ต.ค. 2563 ]2
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง [ 30 ต.ค. 2563 ]2
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ [ 30 ต.ค. 2563 ]2
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองหอย [ 30 ต.ค. 2563 ]2
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [ 30 ต.ค. 2563 ]2
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองสะแก [ 30 ต.ค. 2563 ]3
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 30 ต.ค. 2563 ]2
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 30 ต.ค. 2563 ]2
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 30 ต.ค. 2563 ]3
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 30 ต.ค. 2563 ]2
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมประดับตกแต่งสถานที่โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]2
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]2
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]2
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 26 ต.ค. 2563 ]2
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสายสะพายหนูน้อยนพมาศโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 26 ต.ค. 2563 ]2
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2563 ]2
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2563 ]2
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2563 ]2
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21