องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ธ.ค. 2562 ]1
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 27 พ.ย. 2562 ]1
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 13 พ.ย. 2562 ]1
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 13 พ.ย. 2562 ]1
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 8 พ.ย. 2562 ]1
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทง [ 8 พ.ย. 2562 ]1
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้าย โครงการประเพณีวันลอยกระทง [ 7 พ.ย. 2562 ]1
128 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างสายสระพายนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทง [ 7 พ.ย. 2562 ]1
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 5 พ.ย. 2562 ]1
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 31 ต.ค. 2562 ]1
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดทำต้นกระธูป โครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]1
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนโครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา [ 2 ต.ค. 2562 ]1
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]2
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]1
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]1
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2562 ]1
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2562 ]1
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2562 ]2
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 20 ก.ย. 2562 ]1
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ย. 2562 ]1
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20