องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ย. 2562 ]2
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ย. 2562 ]1
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 3 ก.ย. 2562 ]1
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 3 ก.ย. 2562 ]1
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 23 ส.ค. 2562 ]1
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 20 ส.ค. 2562 ]1
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 20 ส.ค. 2562 ]1
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 20 ส.ค. 2562 ]1
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 20 ส.ค. 2562 ]1
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 14 ส.ค. 2562 ]1
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 14 ส.ค. 2562 ]1
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 14 ส.ค. 2562 ]1
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 7 ส.ค. 2562 ]1
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]1
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]1
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา [ 18 ก.ค. 2562 ]1
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประดับตกแต่ง ตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]1
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]1
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]1
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 4 มิ.ย. 2562 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20