องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 21 ก.พ. 2562 ]108
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 21 ก.พ. 2562 ]107
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]117
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]118
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]114
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา [ 5 ก.พ. 2562 ]121
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ 5 ก.พ. 2562 ]106
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]122
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]108
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 31 ม.ค. 2562 ]113
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 31 ม.ค. 2562 ]105
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 31 ม.ค. 2562 ]112
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 31 ม.ค. 2562 ]119
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]130
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]532
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]121
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]129
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]119
179 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2562 ]119
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 2 ม.ค. 2562 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18