องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) [ 1 ต.ค. 2563 ]95
2 แผนยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]110