องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรม ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน โดยมีหัวข้อแจ้งในที่ประชุมให้ทราบ กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 10 ก.พ. 2565 ]49
2 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในอบต.กุดชุมแสง ตามประกาศอบต.กุดชุมแสง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2563 ]100
3 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของอบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2563 ]103
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]100
5 ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2561 ]100
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2561 ]106