องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลาขานุการนายก [ 7 ก.พ. 2565 ]18
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]56
3 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ม.ค. 2564 ]101
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 ม.ค. 2564 ]103
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 พ.ย. 2563 ]98
6 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 5 ต.ค. 2563 ]19