องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

 
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
ถนนหนองไฮใต้ - กุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4405-6017
 
 
 
                                                         
 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) saraban_06360503@dla.go.th
 
E- mail:admin@koodchumsang.go.th
 
Web Site :www.koodchumsang.go.th

แผนที่อบต.