องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2567 ]5
2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 ก.พ. 2567 ]7
3 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2567 ]7
4 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567(ภ.ด.ส.3) [ 24 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]9
6 ขั้นตอนการก่อสร้าง [ 9 ม.ค. 2567 ]19
7 กฏหมายควบคุมอาคาร [ 9 ม.ค. 2567 ]23
8 จดหมายข่าวการเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]17
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) [ 10 พ.ย. 2566 ]25
10 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]18
11 ประกาศผู้ชนะ ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]8
12 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]2
13 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]43
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองลุมพุก จัดโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว [ 24 ก.พ. 2566 ]123
15 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]78
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโชคอำนวย ม.7 [ 9 ก.พ. 2566 ]73
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโชคอำนวย ม.7 [ 9 ก.พ. 2566 ]71
18 รายงานผลโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% [ 31 ม.ค. 2566 ]68
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ม.ค. 2566 ]79
20 ราคาทุนประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ม.ค. 2566 ]58
21 แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 2566 ]52
22 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 9 ม.ค. 2566 ]51
23 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าปรับและใบอนุญาต [ 9 ม.ค. 2566 ]57
24 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 4 ม.ค. 2566 ]69
25 ขอส่งงบทดลอง และงบรับ - รับจ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]70
26 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ประจำปี2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 2569 [ 26 ธ.ค. 2565 ]66
28 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิการยน / 15 พฤศจิกายน 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]83
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าสุริยวงศ์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน [ 15 พ.ย. 2565 ]80
30 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 14 พ.ย. 2565 ]30
31 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน [ 14 พ.ย. 2565 ]27
32 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 8 พ.ย. 2565 ]8
33 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]60
34 แหล่งการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ตำบลกุดชุมแสง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔ [ 18 ต.ค. 2565 ]5
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]73
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]67
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]65
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]64
39 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]77
40 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5