องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 29 เม.ย. 2567 ]7
2 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2567 ]10
3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 ก.พ. 2567 ]13
4 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2567 ]12
5 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567(ภ.ด.ส.3) [ 24 ม.ค. 2567 ]14
6 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]14
7 ขั้นตอนการก่อสร้าง [ 9 ม.ค. 2567 ]31
8 กฏหมายควบคุมอาคาร [ 9 ม.ค. 2567 ]35
9 จดหมายข่าวการเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]25
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) [ 10 พ.ย. 2566 ]32
11 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]23
12 ประกาศผู้ชนะ ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]14
13 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]7
14 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]50
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองลุมพุก จัดโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว [ 24 ก.พ. 2566 ]128
16 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]83
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโชคอำนวย ม.7 [ 9 ก.พ. 2566 ]77
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโชคอำนวย ม.7 [ 9 ก.พ. 2566 ]77
19 รายงานผลโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% [ 31 ม.ค. 2566 ]76
20 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ม.ค. 2566 ]84
21 ราคาทุนประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ม.ค. 2566 ]62
22 แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 2566 ]57
23 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 9 ม.ค. 2566 ]56
24 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าปรับและใบอนุญาต [ 9 ม.ค. 2566 ]62
25 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 4 ม.ค. 2566 ]75
26 ขอส่งงบทดลอง และงบรับ - รับจ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]75
27 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ประจำปี2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]38
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 2569 [ 26 ธ.ค. 2565 ]70
29 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิการยน / 15 พฤศจิกายน 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]88
30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าสุริยวงศ์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน [ 15 พ.ย. 2565 ]84
31 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 14 พ.ย. 2565 ]35
32 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน [ 14 พ.ย. 2565 ]32
33 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 8 พ.ย. 2565 ]13
34 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]65
35 แหล่งการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ตำบลกุดชุมแสง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔ [ 18 ต.ค. 2565 ]11
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]78
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]73
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]70
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]69
40 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5