องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 4]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ุสัตว์น้...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิส...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 9]
 
  อบต.กุดชุมแสงได้ออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในพื้นท...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริม...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลาก...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุ และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ อ...[วันที่ 2024-04-12][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการคลองสวย น้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพ...[วันที่ 2024-04-05][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผ...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 43]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27