องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (วัดผาเกิ้ง) จ.ชัยภูมิ

ประวัติวัดชัยภูมิพิทักษ์ (วัดผาเกิ้ง)

                   “พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์วัดชัยภูมิพิทักษ์ (วัดผาเกิ้ง) บ้านนาคานหัก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 โดย นายประมูล ศรัทธาทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในขณะนั้น มองเห็นพื้นที่บริเวณผาเกิ้งมีบรรยากาศร่มรื่น จึงคิดที่จะอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพื้นที่อุทยาน  โดยสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร ยืนตระหง่านเป็นศรีสง่า ประดิษฐานอยู่ที่หน้าผาเกิ้ง ซึ่งเป็นหน้าผาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอหนองบัวแดง ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกที่มาบรรจบกัน บางครั้งชาวบ้านจะเรียกว่าช่องบุญกว้างซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่ใช้เป็นที่หมายในการเดินทางจากหุบเขาภูเขียว (ทิวเขาเพชรบูรณ์) มายังจังหวัดชัยภูมิ  ผาเกิ้งจะอยู่ทางฝั่ง    ภูแลนคา เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน คำว่า ผาเกิ้ง หรือ อีเกิ้ง เป็นภาษาอีสาน หมายถึงพระจันทร์ ดังนั้น ผาเกิ้ง จึงเป็นชื่อผาที่มีลักษณะครึ่งวงกลมยื่นออกไป มองดูเหมือนพระจันทร์เสี้ยว

พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดสูงจาก

ฐานถึงยอด 14 ศอก (7 เมตร) ก่ออิฐถือปูน หุ้มด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์

พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปยืน ปางประทานพร ยกพระหัตถ์ขวา

                    เหนือพระอุระ เม็ดพระศกใหญ่ ยอดพระเกศเป็นดอกบัวรองรับพระรัศมีเปลว พระจีวรแนบพระวรกาย ห่มเฉวียงบ่าซ้าย ชายสังฆาฏิพลิ้ว ทิ้งชายระดับพระอุระ พระวรกายมีชายพระจีวรสองชายเป็นริ้ว ประดิษฐานบนฐานบัวกลุ่มหินขัดสีน้ำตาลแดง ด้านล่างเป็นฐานเขียงหินกาบสองชั้น ด้านหลังเป็นกำแพงหินกาบ เสาแปดเหลี่ยมหินขัดสีน้ำตาลแดง มีลวดลายบัว ยอดเสาเป็นโคมไฟแปดเหลี่ยมลงรักปิดทอง พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ เริ่มก่อสร้าง วันที่ 15 มกราคม 2512
แล้วเสร็จปี พ.ศ.2516 มีช่างกรมศิลปากร อาจารย์ประกิต (จิตต์) บัวบุษย์ ควบคุมงานก่อสร้างองค์พระ
พ.ศ.2516 นายอนันต์ อนันตกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เห็นว่าการที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ราคานับล้านตั้งอยู่กลางป่า โดยปราศจากผู้ดูแลนั้นไม่สมควรน่าจะมีพระอยู่จำพรรษาช่วยพัฒนาสถานที่และ ดูแลองค์พระให้รุ่งเรืองสง่างาม ได้นิมนต์ พระมหาบุญมา ปุญญาภิรโต ต่อมาได้ดำรงสมณศักดิ์พระศีลวราลังการ เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) และรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ให้มาดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ ช่วงระยะที่ทำการก่อสร้างได้เกิดเหตุ การณ์อัศจรรย์หลายอย่าง อาทิ ประมาณปี พ.ศ.2523 เตรียมทำถนนลาดยางตรงผ่านเขา ก็มีการระเบิดหิน ปกติการระเบิดหินนั้น เมื่อระเบิดก้อนหินน้อยใหญ่จะปลิวว่อน ทุกครั้งที่ระเบิดพนักงานเขาจะเตือนพระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ให้หลบก้อนหิน โดยสั่งให้ไปหลบใต้ถุนกุฏิ พอเสียงระเบิด ตูมก็จะมีก้อนหินน้อยใหญ่ปลิวว่อน และก้อนหินเหล่านั้นจะปลิวว่อนไปตกทั่วบริเวณวัด เล่นเอาสังกะสีกุฏิและศาลาทะลุเป็นช่องน้อยใหญ่ ประมาณถึง 20 กว่าหลัง ครั้นเมื่อทางคณะบริษัทเขาหยุดระเบิดแล้ว เขามารับซ่อมให้ ก้อนหินน้อยใหญ่ เหล่านั้นปลิวกระจายทั่ว บริเวณรอบองค์พระ ดูว่าจะกระทบส่วนไหนขององค์พระไม่มีเลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ องค์พระมิได้เป็นอันตรายจากก้อนหินเหล่านั้น เหมือนกับเทวดาฟ้าดินท่านคุ้มภัยจากก้อนหินให้อย่างดี


                       ปัจจุบัน วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ในเขต ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดงเขตรอยต่อ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 33 กิโลเมตร อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมี พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิรโต) หรือหลวงพ่อผาเกิ้ง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสภายในวัดมีสถานที่สำคัญ อาทิ พระบรมธาตุผาเกิ้ง เป็นศาสนสถานที่สำคัญ
แห่งหนึ่งของวัดผาเกิ้ง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงน้ำเต้ากลมเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างพระธาตุพนม กับพระปฐมเจดีย์ ความกว้างรอบฐาน 20 เมตร สูงจากฐาน 9 ศอก   


 ที่มา: http://nkr.mcu.ac.th/tour/?p=294
 


ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง บ้านหนองหอย
ศูนย์รวมผ้าไหมพื้นบ้านและสินค้าหัตถกรรมของตำบลกุดชุมแสง
 
 
 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : 

ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ.หนองหอย

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 

โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง : 

บ.หนองหอย อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 

044810486

latitude : 

 

longitude : 

 

รายละเอียด : 

เป็นแหล่งทอผ้าไหมบ้านที่มีชื่อเสียงในต.กุดชุมแสง เป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

การเดินทาง : 

สามารถเดินทางโดยรถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว

 

ตลาดประชารัฐ