องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน


ประกาศ เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ