องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน


ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ