องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน


ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ