องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน


ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ