องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน


รายงานติดตามการดำเนินงานการบริหาราจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานติดตามการดำเนินงานการบริหาราจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ