องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  กิจกรรมงานวันสตรีสากล ปี2559 คะ ณ อบต.กุดชุมแสง[วันที่ 2016-02-19][ผู้อ่าน 371]
 
  นุ่งผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านในงานวันสตรีสากล [วันที่ 2016-02-15][ผู้อ่าน 402]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสาม...[วันที่ 2016-02-11][ผู้อ่าน 380]
 
  กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาปั่นชมเมืองชัยภูมิ.... สัญจร" ค...[วันที่ 2015-06-22][ผู้อ่าน 463]
 
  โครงการธรรมดี ได้ดี ประจำปี 2557[วันที่ 2014-11-17][ผู้อ่าน 538]
 
  ถวายพวงมาลา วันปิยะฯ[วันที่ 2014-10-23][ผู้อ่าน 61]
 
  วันแม่แห่งชาติ 2557[วันที่ 2014-08-12][ผู้อ่าน 517]
 
  โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ อบต.กุ...[วันที่ 2014-06-20][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษ...[วันที่ 2014-03-06][ผู้อ่าน 619]
 
  โครงการTOT YOUNG CLUB ปี 56[วันที่ 2014-02-18][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการจัดงานวีนเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 [วันที่ 2014-01-20][ผู้อ่าน 679]
 
  กีฬาอปท.สัมพันธ์เฉลิมพระเกรียรติครั้งที่ 12 ปี 255...[วันที่ 2013-12-12][ผู้อ่าน 691]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15