องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-18][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตำบลกุดชุมแสงแ...[วันที่ 2019-02-17][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกุดชุมแสง...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหม...[วันที่ 2019-02-08][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ชุมชนปลอดขยะ)ประจำปี 256...[วันที่ 2019-02-04][ผู้อ่าน 52]
 
  อบต.กุดชุมแสงร่วมมอบเวินสงเคราะห์ ณ บ้านผู้ได้รับค...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 498]
 
  งานกีฬาอบต.สัมพันธ์ ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเ...[วันที่ 2016-12-09][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง [วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 470]
 
  พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตค.59 [วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 376]
 
  พนักงานส่วนตำบลกุดชุมแสงและน้องๆพนักงานจ้างมาร่วมแ...[วันที่ 2016-09-17][ผู้อ่าน 413]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 [วันที่ 2016-09-15][ผู้อ่าน 451]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14