องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูน...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 15]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผู้ป่วยติดเชื้อ รั...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญท...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 36]
 
  อบต.กุดชุมแสง งานการเกษตร ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 25]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผู้ป่วยมีผลบวก 2 ร...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 18]
 
  งานบริการประชาชน รับผู้หายป่วยโควิด-19 จากรพ.หนองบ...[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 26]
 
  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด/...[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 18]
 
  อบต.กุดชุมแสงบริการรถน้ำให้น้ำเพื่อบริโภค สถานที่...[วันที่ 2021-08-07][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ ...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 16]
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลจำนวน 4 รายกา...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 17]
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โด...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 29]
 
  ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 42]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15