องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566) [ 8 ธ.ค. 2564 ]60
2 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) [ 9 พ.ย. 2563 ]98
3 รายงานรับโอนพนักงานส่วนตำบลและคำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]100
4 การสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 7 ต.ค. 2562 ]102