องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562[วันที่ 2019-11-29][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการประเพณีแห่ต้นกระธูปบุญออกพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-10-10][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการขุดลอกลำห้วยหนององ หมู่ที่ 17 บ้านคลองชุมแส...[วันที่ 2019-10-01][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลกุดชุมแสง[วันที่ 2019-10-01][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบ...[วันที่ 2019-10-01][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2019-10-01][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการสร้างผู้นำเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลก...[วันที่ 2019-10-01][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2019-09-25][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติดกุดชุมแส...[วันที่ 2019-09-17][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจ...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 21]
 
  อบต.กุดชุมแสง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ [วันที่ 2019-09-05][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ ประจำปี ...[วันที่ 2019-09-05][ผู้อ่าน 18]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12