องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  การประชุมสภาอบต.กุดชุมแสงสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปร...[วันที่ 2019-06-11][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-04-17][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 20]
 
  ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมช...[วันที่ 2019-03-29][ผู้อ่าน 779]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่ม...[วันที่ 2019-03-29][ผู้อ่าน 822]
 
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พ...[วันที่ 2019-03-29][ผู้อ่าน 418]
 
  โครงการเทศกาลผลไม้แตงไทย 2562[วันที่ 2019-03-29][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครง...[วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 19]
 
  พิธีบวงสรวงที่บ้านสะพุงเหนือ เป็นงานบวงสรวล[วันที่ 2019-03-22][ผู้อ่าน 570]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสงจัดโครงการส่ง...[วันที่ 2019-03-22][ผู้อ่าน 525]
 
  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...[วันที่ 2019-03-11][ผู้อ่าน 1709]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12